Sonskyhoekie Speelgroep
 

Reëlings

Tye en tariewe:

Maandag tot Vrydag
behalwe soos aangedui onder Vakansiedae

    Maandelikse fooie vir 2015

 

 3 dae per week

 4 dae per week

5 dae per week 

 9:00 tot 13:00

 R   800

 R 1050 

 R 1200 

 voor 9:00 en/of tot 14:00

 R 950

R 1400

R 1600

 tot 17:00 met middagete

 R 1500

R 1950

 R 2150 

 Vakansiedae in 2015:

3 April Goeie Vrydag 16 Junie Jeugdag
6 April Paasfees 10 Augustus Nasional Vrouedag
27 April Vryheidsdag 24, 25 September Erfenisdag
 1 Mei  Werkersdag    

Die speelskool gaan ook oor die volgende tydperke gesluit wees vir die skoolvakansie:

26 Maart - 2 April
29 Junie - 6 Julie
5 Oktober - 9 Oktober
11 Desember – einde van die jaar

Die skooltjie sluit op die 11de Desember 2015

 


 Algemene Reëls:

 1. Hierdie speelskool funksioneer op ’n christelike basis in ’n liefdevolle omgewing en met opvoedkundige programme.

 2. Die skooltjie sluit op die 11de Desember 2015.
  n Eenmalige registrasiefooi van R100 is betaalbaar (nie terugbetaalbaar).

 3. Fooie is van Januarie tot Desember streng vooruitbetaalbaar voor of op die laaste werksdag van die vorige maand.

 4. Dae wat verloor word weens siekte of ander afwesigheid kan nie omgeruil word met ander dae nie en die volle betaling vir daardie tyd word verwag.

 5. Slegs ingeskrewe kleuters word geakkommodeer (vir besoekers is ‘n fooi betaalbaar)

 6. Dertig (30) dae skriftelike kennis word vereis indien bywoning gestaak word.

 7. Ouers mag buite speelskoolure of tussen 10:00 en 11:00 skakel indien nodig.

 8. Ouers/voogde moet skriftelike toestemming gee elke keer wanneer die kleuter nie deur die ouer/voog afgehaal gaan word nie.

 9. Kleuters mag geen lekkergoed, speelgoed of juwele na die skool bring nie.

 10. Ouers is aanspreeklik om volledige aanwysings vir die toediening van medikasie soggens in die medisyneboek aan te teken.

 11. Die speelskool verwag dat kinders stiptelik afgehaal word.

 12. Alle sakke, houers, klere en skoene moet duidelik gemerk word.

 13. Ouers moet elke maand wetwipes en sneusdoekies voorsien, soos nodig.

 14. Die speelskool dra geen aanspreeklikheid vir verlore goedere nie en sal nie aanspreeklik gehou kan word vir enige besering wat u kind opdoen tydens sy verblyf nie.

 15. As ‘n kind baie siek is, moet hy/sy afgehaal word en by aansteeklike siektes tuis versorg word.

 16. Daar sal vrugtesap en koekies gedurende die oggend aangebied word. Eie versnaperings is welkom.

Speel-speel opvoedkundig

Y-Sports

Rekenaarklasse met StimuZone

Buitelugaksie