Sonskyhoekie Speelgroep
 

Reëlings

Tye en tariewe:

Maandag tot Vrydag
behalwe soos aangedui onder Vakansiedae

    Maandelikse fooie vir 2018 (sluit middagete in)

 

 3 dae per week

 4 dae per week

5 dae per week 

Tot 14:00

R 1500

R 1900

R 2130

Tot 17:00

R 1900

R 2400

R 2700

 

Vakansiedae in 2018:

21 Maart Menseregtedag 8 - 9 Augustus Vrouedag
27 April Vryheidsdag 24 September Erfenisdag
30 April - 1 Mei Werkersdag

Die speelskool gaan ook oor die volgende tydperke gesluit wees vir die skoolvakansie:

29 Maart - 6 April
25 Junie - 3 Julie
1 - 5 Oktober
14 Desember – einde van die jaar

Die skooltjie sluit op die 14de Desember 2018

 


 Algemene Reëls:

 1. Hierdie speelskool funksioneer op ’n Christelike basis in ’n liefdevolle omgewing en met opvoedkundige programme.

 2. Die speelskool sluit op die 14de Desember 2018.

 3. Die speelskool begin 9:00 en duur tot 17:00.

 4. 'n Eenmalige registrasiefooi van R 200 is betaalbaar (nie terugbetaalbaar).

 5. Fooie is van Januarie tot Desember streng vooruitbetaalbaar voor of op die laaste werksdag van die vorige maand.

 6. Dae wat verloor word weens siekte of ander afwesigheid kan nie omgeruil word met ander dae nie en die volle betaling vir daardie tyd word verwag.

 7. Slegs ingeskrewe kleuters word geakkommodeer. Vir besoekers is ‘n daaglikse fooi van R 160 betaalbaar.

 8. Dertig (30) dae skriftelike kennis word vereis indien bywoning gestaak word.

 9. Kleuters mag geen lekkergoed, speelgoed of juwele na die skool bring nie.

 10. Die speelskool verwag dat kinders stiptelik afgehaal word.

 11. Alle sakke, houers, klere en skoene moet duidelik gemerk word.

 12. Die speelskool dra geen aanspreeklikheid vir verlore goedere nie en sal nie aanspreeklik gehou kan word vir enige besering wat u kind opdoen tydens sy verblyf nie.

 13. As ‘n kind baie siek is, moet hy/sy afgehaal word en by aansteeklike siektes tuis versorg word.

 14. Daar sal vrugtesap en koekies gedurende die oggend aangebied word. Eie versnaperings is welkom.

 15. Daar word deur die week verskeie aktiwiteite aangebied. Dansklasse en musiekklasse is by die gewone fooi ingesluit, maar die sport en rekenaarklasse word ekstra gehef en is optioneel.

 16. Alles word opvoedkundig aangebied tot u kind se voordeel van skoolgereedheid, selfvertroue, selfstandigheid en goeie selfbeeld.

Speel-speel opvoedkundig

Tumbling Tigerz sport

Rekenaarklasse met StimuZone

Musiekklasse met Be Sharp Beetles

Buitelugaksie

 

Besoek ons op Facebook
Besoek ons op Facebook